מבוא

אתר www.magnetix.co.il    משמש בתור אתר מידעי לרכישת מוצרים של חברת מ.ש. מגנטיקס בע"מ.

הרכישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לשני המינים באופן שווה.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.

התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.


החזרות וביטולים

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פנייה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה.

ביטול העסקה יהיה  בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה, כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.

החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.

אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אם המוצר עבר התאמה ללקוח כגון: מיתוג, הדפסת שם או לוגו, לא ניתן להחזיר את המוצר ולהזדכות עליו.

אספקה והובלת המוצר

החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות.

משלוח יגיע עם שליח בהתאם לנתוני האספקה המופיעים עבור כל מוצר.

החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ויש באפשרות הלקוח לאסוף את המוצרים מכתובת החברה באם ירצה בכך, ללא עלות משלוח.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון: 03-9212080

אחריות ושירות

האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר או באופן הפעלתו.

האחריות למוצר ניתנת לתקופה של שנה או אם מצוין אחרת בנתוני הרכישה.

בתקופת האחריות תספק החברה ללקוח שרכש מוצר פגום, מוצר חדש זהה או בעלות זהה כבקשתו.

האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קניה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר.

אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה: החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/ או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

עבור שירותי הדפסה על מוצר של הלקוח, אין אחריות לתקינות המוצר עצמו, אלא על ההדפסה בלבד.


אבטחת מידע ופרטיות

חברת מגנטיקס רשאית להשתמש במידע המופיע בהזמנה על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.

במקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחרית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הלקוח ולא להעבירו לצד שלישי אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

כפתור " שלח " יש משום הסכמה לחברת מגנטיקס בע"מ או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך.

מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה.

בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרת סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 03-9212080.