מ.ש. מגנטיקס בע"מ

בזל 16, פתח תקווה

מיקוד 4951008

טל. 03-9212080